Vyberte deň, na kedy si želáte rezerváciu
Pick date of the reservation

Vyberte si čas príchodu
Pick time of the reservation

Počet osôb
Number of persons

Meno / Name

Email

Telefón / Phone

  Potvrdzujem, že mám viac ako 18 rokov a prečítal som si a rozumiem ochrane súkromia a osobných údajov. / I confirm that I am over 18 and I have read and agree to the Privacy Policy.

  Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov na marketingové účely. / I agree to the processing of my personal data for marketing purposes.Pravidlá rezervácií

1. Rezervácie držíme 5 minút po Vami zvolenom čase.
2. Maximálny čas rezervácie je 21:00.
3. Minimálny počet osôb na rezervácii v piatok a sobotu je 4, v ostatné dni 2.
4. Maximálny počet osôb na rezervácii je 12. V prípade, že potrebujete rezerváciu pre viac ako 12 ľudí, napíšte prosím na adresu manager@oldfashioned.sk.
5. Rezervácie je možné vytvárať maximálne 14 dní dopredu.
6. Ak Vami požadovaný dátum sa nenachádza v zozname, sme plne obsadení a nie je možné vytvoriť rezerváciu.


Reservation Rules

1. Reservation is held for 5 minutes past the beginning time.
2. Maximum reservation time is 21:00.
3. Minimum number of persons on reservation for Friday and Saturday is 4, minimum number of persons for other days is 2.
4. Maximum number of persons on reservation is 12. If you would like to book a reservation for more than 12 people, send an email to manager@oldfashioned.sk.
5. Reservations can be made for upcoming 14 days.
6. If required date is not in the list, the bar is fully booked.